Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Areál školy

Ceník pronájmu multifunkčního hřiště

CENÍK PRONÁJMU

MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
(místo: Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského Kunčice pod Ondřejníkem 626)

Jednotlivci, organizované skupiny, sportovní oddíly, školy nebo skupiny, které chtějí v areálu provozovat pravidelnou nebo nepravidelnou sportovní činnost, případně pořádat sportovní akce, či turnaje, si mohou areál rezervovat / pronajmout, po předchozí dohodě se správcem areálu.

 

 • celé multifunkční hřiště (např. na fotbal, házenou…) : cena 300,- Kč / hodinu včetně osvětlení

 

 • malé hřiště (např. na volejbal, nohejbal, basketbal) : cena 100,- Kč /hodinu
  včetně osvětlení

 

V případě rezervace / pronájmu hřiště je hřiště, případně jeho část, přístupno/a pouze platícímu nájemci. 

 

NADÁLE PLATÍ, ŽE MIMO REZERVACE JE HŘIŠTĚ  PŘÍSTUPNO BEZPLATNĚ DLE PROVOZNÍ DOBY.

 

Rozpis pronájmů je pravidelně aktualizován, vyvěšen u hřiště a je k dispozici u správce areálu.

 

Kontaktní osoba: Monika Motyková, správce areálu -  tel. č. +420 739 812 875.  

Tento ceník byl schválen usnesením Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem č. 50/2016/6 dne  22. 08. 2016.

Ceník je stanoven s účinností od 1. 10. 2016.

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 14.05.2020

Areál školy opět otevřen

Milí sousedé, areál školy je pro Vás opět otevřen dle obvyklé otevírací doby. Prosíme Vás o dodržování aktuálně platných opatření. Děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt v našem areálu.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.04.2021

Zákaz jízdy na kole na tartanovém oválu

Zákaz jízdy na kole na tartanovém oválu

Vážení návštěvníci, v poslední době přibývá návštěvníků, kteří jezdí po tartanovém ovále na kole či kolečkových bruslích. Tímto dochází k ničení povrchu a také k porušování provozního řádu areálu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že NA ZELENÉM TARTANOVÉM OVÁLU PLATÍ ZÁKAZ JÍZDY NA KOLE, NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, NA KOLOBĚŽCE, SKATEBOARDU A JINÝCH ZAŘÍZENÍCH.

DÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU V NEVHODNÉ OBUVI, ZEJMÉNA S ŽELEZNÝMI HROTY. PODROBNOSTI V PROVOZNÍM ŘÁDU.

DĚKUJEME, ŽE NÁM, POMÁHÁTE UDRŽOVAT OBECNÍ MAJETEK, ABY MOHL SLOUŽIT VŠEM.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT V NAŠEM AREÁLU.

VEDENÍ OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM A SPRÁVCE AREÁLU.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 26.04.2020

Provozní řád areálu školy

Provozní řád areálu ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626

včetně dětského hřiště, hřiště s umělým povrchem, tartanového běžeckého oválu, venkovního fitness

 I.                   Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád objektu „Areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O. 626, včetně a hřiště s umělým povrchem, běžecké dráhy, dětského hřiště a venkovní posilovny upravuje práva a povinnosti správce a návštěvníků areálu.
 2. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569. IČ: 00296856.
 3. Areál se skládá z běžeckého oválu, travnaté plochy, víceúčelové asfaltové plochy, multifunkčního hřiště s umělým povrchem, dětského hřiště, venkovní posilovny, asfaltového chodníku, běžecké tartanové dráhy a školkové zahrady.
 4. Celý areál slouží k provozování sportovní a zájmové činnosti žáků školy. Areál je dále určen k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám, atletice a dalším aktivitám.
 5. Uživatelem areálu může být jednotlivec nebo skupina. Areál funguje v režimu otevřeného sportoviště dle provozní doby. Vstup do areálu je zdarma. Pronájem multifunkčního hřiště na základě rezervace je možný dle platného ceníku pronájmu, po dohodě se správcem areálu.  
 6. Správcem areálu je paní Monika Motyková, tel. č. 739 812 875.
 7. Měnit a doplňovat provozní řád je oprávněna Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem.
 8. Sportoviště školního areálu (multifunkční hřiště, dětské hřiště, běžecká dráha) mohou být používána jen v souladu s tímto provozním řádem.
 9. Zahrada v přírodním stylu slouží výhradně pro děti z mateřské školy. Pobyt v tomto prostoru se řídí samostatným provozním řádem.
 10. Venkovní posilovna (zahrnující workoutovou sestavu a cvičební stroje) se řídí vlastním provozním řádem venkovní posilovny, který je instalován přímo u venkovní posilovny.

 II.                Účel multifukčního hřiště, víceúčelové zpevněné asfaltové plochy, běžecké dráhy, venkovního fitness, dalších zpevněných ploch a herních prvků

 1. Multifunkční hřiště s umělým povrchem 2. generace je osvětleno, oploceno a je uzamykatelné. Primárně slouží pro sportovní aktivity (výuku tělesné výchovy a sportovní volnočasovou zájmovou činnost). Víceúčelové hřiště je vhodné k provozování míčových her: malá kopaná, házená, nohejbal, basketbal a volejbal. Instalace sítí pro nohejbal a volejbal pouze pod dohledem učitelů nebo po dohodě se správcem hřiště. Plocha hřiště s umělým povrchem slouží pouze ke sportovní činnosti, pro které je konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.
 2. Běžecká tartanová dráha je určena pro atletické běžecké disciplíny – např. běh na 50m, 60m, 1500 m. Běžecký ovál má 240 m (4x60 m) a může být také využíván pro hasičský sport. Součástí běžecké dráhy je také doskočiště pro skok do písku.
 3. Vydlážděná plocha mezi víceúčelovou zpevněnou plochou a běžeckým oválem je určena jako startovací plocha pro požární útok a pro využití pro potřeby tělesné výchovy a pro příchod k běžeckému oválu. Je zakázáno na tuto plochu vjíždět autem.
 4. Venkovní posilovna je určena pro osoby starší 14 let, s výškou min. 140 cm, kterým jejich zdravotní stav umožňuje používání strojů.
 5. Vstup veřejnosti do prostoru hřiště je povolen jen v době určené pro provoz veřejnosti.
 6. Víceúčelová zpevněná plocha je volně přístupná a lze ji po dohodě také využít pro společenské, kulturní a obecní akce.
 7. Herní prvky vedle multifunkčního hřiště slouží pro vyžití dětí ze školy, školky a školní družiny. V odpoledních hodinách je určeno pro děti do 15let v doprovodu rodičů.

 III.              Správa hřiště

 1. Celý areál spravuje Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Svolinského prostřednictvím svých zaměstnanců. Správcem areálu je paní Monika Motyková, tel. č. 739 812 875
 2. Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Svolinského zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy.
 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky areálu. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Případná zranění, úrazy, jiné újmy na zdraví nebo ztráty vnesených či odložených věcí v době určené pro veřejnost nepodléhají žádnému školnímu ani jinému pojištění a škola ani nikdo jiný za ně nenese odpovědnost. Každý uživatel z řad veřejnosti využívá hřiště, prostory a vybavení areálu dle vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
 6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu (p. Monika Motyková, tel. č. 739 812 875).

V naléhavých případech volejte:

Záchranná služba 155                                 Policie 158                             Hasiči 150

Evropské číslo tísňového volání 112

 

IV.  Provozní doba areálu 

Provozní doba areálu je vždy pouze v denní dobu
Provozní doba v průběhu školního roku (září – prosinec, leden – červen):

PO – PÁ

8.00 hod. - 16.30 hod. pro školu a školní družinu
16.30 hod. - 20.00 hod. pro veřejnost*)

SO, NE, státní svátky, prázdniny

8.00 hod. - 20.00 hod. pro veřejnost *)

Provozní doba o prázdninách (červenec – srpen):

PO – NE

8.00 hod. - 21.00 hod. pro veřejnost *)

*) V zimním období bude areál uzavřen po setmění.

Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

 V.                Poplatky za užívání hřiště a vybavení, rezervace areálu

 1. Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.
 2. Organizované skupiny, sportovní oddíly, školy nebo skupiny, které chtějí v areálu provozovat pravidelnou nebo nepravidelnou sportovní činnost, případně pořádat sportovní akce, turnaje, si mohou areál pronajmout po předchozí dohodě se správcem areálu.
 3. V případě zájmu o rezervaci / pronájem hřiště, je možné si celé hřiště nebo jeho část pronajmout dle platného ceníku.
 4. Kontaktní osoba: Monika Motyková, tel. č. 739 812 875.
 5. Využití hřiště školským zařízením, ve vyhrazené době dle čl. IV. Provozní doba, je bezplatné.

 VI.             Práva a povinnosti uživatelů hřiště

 1. Využívat areál školy v souladu s tímto provozním řádem
 2. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 3. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými zájmovými složkami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.
 4. Na oplocenou část hřiště – plochu s umělým povrchem a na běžeckou tartanovou dráhu vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi, která neponičí povrch, nevhodná obuv je např. kopačky s kovovými kolíky, zablácená obuv apod (tretry mohou pouze na tartanovou dráhu).
 5. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, okamžitě závadu nahlásí správci hřiště (tel. č. 739 812 875), během školního provozu ohlásí žáci škodu řediteli školy nebo jím určenému pracovníkovi školy.

V celém areálu je zakázáno:

 • Kouřit, manipulovat s ohněm, odpalovat ohňostroje, pít alkoholické nápoje (mimo prostory s občerstvením při společenských akcích), užívat návykové látky,
 • ničit zařízení hřiště,
 • vjíždět na kole, koloběžce, kolečkových bruslí a skateboardu mimo asfaltové plochy,
 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů,
 • vodit a venčit psy,
 • znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše,
 • přelézat plot kolem areálu nebo plot ničit,
 • ničit zeleň a venkovní inventář areálu.

Na multifunkčním hřišti s umělým povrchem a na běžecké tartanové dráze navíc platí:

 • Zákaz vstupu v nevhodné obuvi - obuv s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv, obuv nevhodná pro sport, obuv s černou podrážkou a obuv s hřeby (hřebové kopačky, tretry mohou pouze na tartanovou dráhu)
 • Zákaz vstupu na hřiště pro zvířata a domácí mazlíčky.
 • Zákaz konzumace potravin a nápojů.
 • Zákaz používání a odhazování žvýkaček
 • Zákaz jízdy na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a zákaz jízdy motorových vozidel.
 • Zákaz věšet se na ochranné sítě, na sítě na volejbal, nohejbal a branky. Dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště.
 • Uživatelé hřiště nesmí zejména z bezpečnostních důvodů přemisťovat, pokládat nebo jinak manipulovat s brankami, z bezpečnostních důvodů je zejména zakázáno houpání na brankách, ručkování po nich, překlápění branek a podobně.

ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VÍCEÚČELOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHU, ASFALTOVOU PLOCHU A DLÁŽDĚNÝ PŘÍSTUP K BĚŽECKÉ DRÁZE!!!

Tento provozní řád byl schválen usnesením rady obce č.70/2017/ 9   dne 12. 07. 2017.

 

Vytvořil: David Fojtík
Datum: 11.08.2020

Nový vstup a nové lavičky s krásným výhledem

Bonita - dětské lanové prvky

Venkovní fitness a tartanová dráha

Stezka odvahy BONITA - technický popis

Datum přidání: 03.07.2018
Klikněte pro stažení souboru

Návod na cvičení - cvičební prvky 1

Datum přidání: 14.07.2017
Klikněte pro stažení souboru

Návod na cvičení - cvičební prvky 2

Datum přidání: 14.07.2017
Klikněte pro stažení souboru

Návod na cvičení - workout

Datum přidání: 14.07.2017
Klikněte pro stažení souboru

Provozní řád venkovního fitness

Datum přidání: 14.07.2017
Klikněte pro stažení souboru

Rozvoj areálu školy pokračuje

Další rozvoj areálu školy pokračuje i díky dotacím z ROP a SFŽP  

Na jaře roku 2016 proběhla aktualizace studie obnovy školního areálu Ing. Zdeňka Strnadla. Do studie byly zapracovány nové podněty a požadavky školy (zejména vybudování tartanového oválu o velikosti 240 m). Výsledný návrh, který vyhovuje všem zúčastněným stranám, si můžete prohlédnout níže.

Díky tomu, že jsme získali dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP) na již postavené multifunkční hřiště ve výši 100% uznatelných nákladů (celkem 3 991 382, 72 Kč) a že nám byla navýšena dotace na školkovou zahradu o 136 290,62 Kč (program OPŽP, prostřednictvím SFŽP) si můžeme dovolit i v tomto roce pokračovat s obnovou areálu.

V roce 2017 byla dokončena stavba běžeckého tartanového oválu, asfaltové dráhy včetně doskočiště a byly instalo instalovány prvky venkovního fitness ( workout sestava, cvičební prvky) a doplněny lavičky u dětského hřiště. 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 14.07.2017

Aktualizace studie areálu 2016

Datum přidání: 18.05.2016
Klikněte pro stažení souboru

Vizualizace obnovy školního areálu

Datum přidání: 19.02.2012
Klikněte pro stažení souboru

Výsledky anketního šetření

Datum přidání: 19.02.2012
Klikněte pro stažení souboru
Tisk aktuální strany