Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Pohřebnictví

Výzva uživatelům hrobových míst

Výzva uživatelům hrobových míst u kostela Maří Magdalény 20.10.2021                          

 

Vážení nájemci hrobových míst,

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem je provozovatelem veřejných pohřebišť – urnového háje u dřevěného kostela sv. Prokopa a Barbory a hřbitova u kostela Maří Magdalény.

 

Dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pohřebnictví), ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa.

 Bohužel u Vašeho hrobového místa nemáme k dispozici žádné údaje o nájemci, funkční adresu, či jakýkoliv kontakt. Prosíme Vás tedy o kontaktování pracovníka obecního úřadu, který má agendu hrobů na starosti, abychom mohli následně zaslat Smlouvu o nájmu a další dokumenty s agendou spojené.

 S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit, že lhůta zveřejnění tohoto oznámení počíná běžet 20.10.2021. Nebude-li smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena do 3 let od uvedeného dne, dosavadní právo zanikne a na hrobové místo včetně příslušenství bude uplatněn režim opuštěnosti majetku dle § 1045, 1050 OZ.                    

 Toto oznámení bude vyvěšeno na veřejném pohřebišti po celé období, po které platí výzva k uzavření nájemní smlouvy, tzn. v období od 20.10.2021 – 20.10.2024. Seznam hrobových míst naleznete pod výzvou, fotografie v galerii.

 Velmi Vám předem děkujeme za Vaši spolupráci při uzavírání smluv a doplňování Vašich údajů.

 

032 H Neznámý nájemce - výzva
034 H Neznámý nájemce - výzva
044 H Neznámý nájemce - výzva
201 H Neznámý nájemce - výzva
216-217 H Neznámý nájemce - výzva
220-221 H Neznámý nájemce - výzva
245-246 H Neznámý nájemce - výzva
247-248 H Neznámý nájemce - výzva
260 H Neznámý nájemce - výzva
261 H Neznámý nájemce - výzva
262 H Neznámý nájemce - výzva
263 H Neznámý nájemce - výzva
278 H Neznámý nájemce - výzva
282 H Neznámý nájemce - výzva
309 H Neznámý nájemce - výzva
312 H Neznámý nájemce - výzva
321 H Neznámý nájemce - výzva
362-363 H Neznámý nájemce - výzva
406 / 407 H Neznámý nájemce - výzva
470 H Neznámý nájemce - výzva
477 / 478 H Neznámý nájemce - výzva
492 H Neznámý nájemce - výzva
493 / 494 H Neznámý nájemce - výzva
505 H Neznámý nájemce - výzva
513 H Neznámý nájemce - výzva
534 H Neznámý nájemce - výzva
548 H Neznámý nájemce - výzva
580 H Neznámý nájemce - výzva
583 H Neznámý nájemce - výzva
584 / 585 H Neznámý nájemce - výzva
586 / 587 H Neznámý nájemce - výzva
592 / 593 H Neznámý nájemce - výzva
610 H Neznámý nájemce - výzva
864 / 865 H Neznámý nájemce - výzva

 

S pozdravem

 

 Mgr. Michaela Šebelová

Starostka

 

Kontaktní osoba ve věci sjednávání smluv o nájmu hrobových míst: Majerková Kristýna

Telefonní číslo: +420 725 506 901, Email: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz

Evidence a aktualizace kontaktních údajů

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

Prosíme nájemce hrobových míst na Veřejném pohřebišti u kostela svaté Maří Magdalény o aktualizaci kontaktních údajů. Za tímto účelem je možné využít tento formulář. Informace můžete zasílat také e-mailem, popř. vyplněný formulář odevzdat do poštovní schránky obecního úřadu. Kontaktní osobou je paní Kristýna Heczková (Majerková)Mobil: +420 725 506 901, E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz

Děkujeme za spolupráci!

Datum přidání: 23.04.2020 | Staženo: 339x
Kristýna Heczková (Majerková) Kristýna Heczková (Majerková) Agenda veřejného pohřebiště Mobil: 725 506 901 Web: E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz
Ivana Řezníčková Ivana Řezníčková Výběr poplatků za nájem hrobových míst Mobil: 730 545 779 Web: E-mail: ivana.reznickova@kuncicepo.cz
Kristýna Heczková (Majerková) Kristýna Heczková (Majerková) Správce pohřebiště (Urnový háj) Mobil: 725 506 901 Web: E-mail: kristyna.heczkova@kuncicepo.cz
Ing. Tomáš Hrubiš Ing. Tomáš Hrubiš Správce pohřebiště (U kostela Maří Magdalény) Mobil: 602 550 704 Web: E-mail:
Tisk aktuální strany