Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Sociální oblast

SENIOR TAXI OD LEDNA I U NÁS

Zapojili jsme se do pilotního projekt – služba Senior Taxi pro šest obcí

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí zahájí od 1. ledna 2019 po dohodě s  6 obcemi provoz služby Senior Taxi. Do projektu se  spolu s námi zapojily tyto obce, Čeladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Tato služba je určená:

občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích

osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku 40+ s trvalým bydlištěm v příslušné obci

Cílem projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení (např.: Nemocnice Frýdek-Místek, Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, Nemocnice Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Nejprve potřebujete průkaz SENIOR TAXI

Našim občanům, kteří spadají do okruhu osob, oprávněných čerpat tuto službu, vydáme  průkaz SENIOR TAXI,  na základě kterého budou oprávněni k využívání přepravy osob službou Senior Taxi. K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35mm x 45 mm. Průkaz bude vydán bezplatně. Vydáme Vám jej již nyní úředních hodinách u nás na sekretariátu u paní Daniely Kociánové. 

Provozní doba služby Senior Taxi bude v pracovní dny od 06:30 – 15:00 hod. Doprovodu hendikepované osobě je služba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. Cena za 1 kilometr bude  7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. Přepravu službu Senior

Taxi si můžete objednat od 2. 1. 2019 na čísle 776 241 220.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 27.11.2018

Sociálně aktivizační služba ve Frýdlantu n. O.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SaS)

Ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí je od ledna 2019 bezplatně poskytována sociálně aktivizační služba pro seniory od 55 let a osobám se zdravotním postižením od 24 let ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V sociálně aktivizační službě vytváříme prostor pro pravidelné setkávání, trénujeme paměť a pozornost, hrajeme společenské hry. Věnujeme se relaxačnímu cvičení, muzikoterapii, procvičujeme jemnou motoriku výrobou drobných dekoračních předmětů a nacvičujeme péči o chod domácnosti. V případě zájmu jsme schopni seznámit klienta s prací na počítači a s mobilem. Organizujeme přednášky a poznávací procházky po městě a okolí. Poskytujeme základní sociální poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Služba je určena občanům Frýdlantu nad Ostravicí, Bílé, Janovic, Čeladné, Pržna, Pstruží, Kunčic pod Ondřejníkem, Ostravice, Starých Hamer, Malenovic a Metylovic. Bližší informace poskytne sociální pracovnice Kamila Vabroušková, tel: 778 459 990, email: kamila.vabrouskova@sssfno.cz, SSSFNO, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.11.2019

Dejme dětem rodinu

 Máte rádi děti, zbývá Vám čas a energie? Chcete obohatit svůj život o nové vztahya zážitky? Přemýšlíte, co dělat po odchodu vlastních dětí z „rodného hnízda“?

Hledáme lidi s velkým srdcem!                                           

 Jste pár nebo i jednotlivec, rodinný typ, trpělivý a tolerantní, v dobré zdravotní kondici a chcete se učit nové věci? Nabízíme poradenství i odbornou přípravu, podporu a doprovázení, stabilní finanční podporu státu, pomůžeme s kontaktem s biologickou rodinou dítěte i se zpracováním životního příběhu Vašeho dítěte.

Staňte se součástí týmu, který pomáhá dětem –

STAŇTE SE PĚSTOUNEM

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Můžete pomoci - dejte dětem rodinu.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat:

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář
č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 18.05.2018

Podané ruce - osobní asistence

Název: Podané ruce - osobní asistence

Sídlo: Zborovská 465, Frýdek-Místek, 738 01

Právní forma: pobočný spolek

IČ: 706 32 596

 


Zřízen na základě usnesení představenstva dne 6. 3 .2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov zapsaného spolku; registrován u Krajského soudu v Ostravě ve spolkovém rejstříku.

Pobočný spolek zřízený zapsaným spolkem Podané ruce z. s. za účelem provozování terénní sociální služby osobní asistence zajišťující pomoc lidem se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.

Pobočný spolek má dva statutární zástupce, které zvolilo představenstvo mateřské organizace. Ti zastupují organizační jednotku navenek, a to každý samostatně (viz Náš tým).

Cíle služby ve vztahu ke klientům

 • Podpora samostatnosti, změny k rozhodování o sobě a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Podpora života v přirozeném sociálním prostředí.

Naše současná nabídka  

 
V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 
Osobní asistenci poskytujeme od jednoho roku věku.
 
 

Cílová skupina:

Okruh osob, kterým je služba poskytována (službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám):

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři
 

Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme:

 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský krajVíce zde: https://podane-ruce-projekt-osa.webnode.cz/o-nas/

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 30.01.2018

Sociální služby - průvodce

Klikněte pro stažení souboru
Stáhnout

V průběhu měsíce dubna až května 2015 proběhla aktualizace dat v průvodci sociálními službami mikroregionu frýdlantsko nejen pro potřebné – „Socík“. 

Jedná se již o třetí aktualizované vydání. Průvodce je v současné době dostupný pouze v elektronické verzi,ke stažení zde.

Datum přidání: 24.06.2015 | Staženo: 873x

Charitní sociálně aktivizační služby

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí:

Charitní sociálně aktivizační služby 

 • identifikátor: 3675911

 

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti a výchově dětí, aby děti mohly setrvat v rodinném prostředí a předešlo se ústavní péči.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost s dětmi,
  • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Fakultativní činnost při poskytování CHSAS

 • Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi

Cílová skupina

 • Rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
  • Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
  • Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách.
   • Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze…).
   • Rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí.
    • Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
    • Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
    • Rodiny, kde je nezletilý rodič.
    • Rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení.
    • Rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce.
    • Rodiny azylantů.
    • Rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled.
    • Rodiny ohrožené domácím násilím.
    • Rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby).
    • Rodiny, kterým byly odebrány děti z důvodu nevyhovujících bytových, nebo vztahových podmínek v rodině.

 

Dostupnost poskytované služby:

 • Terénní služba CHSAS je poskytována ve všední dny od 7:00 – 15:00.
 • Ambulantní služba CHSAS je poskytována v úterý od 8:00 – 12:00.

 

Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a dále v těchto obcích: Bordovice, Čeladná, Hukvaldy, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Měrkovice, Mniší, Rychaltice, Sklenov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice.

 

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně, fakultativní za úhradu.

 

Kontaktní pracovník pro více informací:

Mgr. Michaela Koloničná, vedoucí CHSAS, sociální pracovnice

       
     
   
 

 

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 23.04.2015
Tisk aktuální strany