Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Informace pro turisty > Paragliding

Meteosonda na Skalce

Meteosonda je autonomní, napájená solárním panelem, zařízení je složeno ze dvou částí - z jednoduché a kompaktní krabičky se solárním panelem o váze necelých 350 g a z profesionálního anenometru a vlhkoměru ( foto - http://www.pgsonda.cz/wp-content/uploads/2020/04/sonda_komplet.jpg). Je bezúdržbová, nejslabším místem meteosond jsou lopatky, zde je použit profesionální anenometr Davis, který snese hodně (využívá se po celém světě, včetně míst s vysokými teplotami), takže nutnost zásahů a “oprav” nepředpokládáme jako časté.

Výstupy z meteosondy jsou přehledně zobrazeny na grafem a v tabulkách, na ukázku posílám odkaz na meteostanici na vrcholu Skalka (masiv Ondřejníku) - http://www.blk-pg.cz/meteosondy/meteosonda-skalka/

První graf zobrazuje měření směru a rychlosti větru a jeho nárazu z poslední hodiny, pak přehledné ikony s posledním měřením větru, teploty a vlhkosti, taktéž následující tabulka je z poslední hodiny (vítr, teplota, vlhkost). Následují grafy vítr, teplota a vlhkost z historií posledních 6 hodin. Data je možné sbírat, analyzovat a pracovat s nimi dle libosti.

Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 11.10.2020

Provozní řád startoviště Ondřejník - Skalka

Provozní řád startoviště Ondřejník - Skalka

GPS souřadnice: 49 33´ 14,760´´N; 18 17´ 56,976´´E
Ideální směr větru: 220 – 270°
Převýšení: 450m

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochy a cvičnou Tabáškovu louku pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  1. Pilot je držitel platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  2. Kluzák má platný technický průkaz
  3. Pilot má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Piloti jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1)
 3. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem
 4. V prostoru startu jsou piloti povinni udržovat pořádek (odpadky si odvážet sebou)
 5. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu. Při nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka společnosti Lesy ČR a.s. pana Bára, tel. 724 523 651
 6. Pilot, který poruší elektrický ohradník u přistávací plochy, je povinen tuto závadu opravit a neprodleně nahlásit panu Macurovi, tel. 731 175 079
 7. Cvičnou louku a přistávací plochu je možné používat pouze v části označené na mapce.

Parkování vozidel

 1. Parkování je povoleno, po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce– viz plánek
 2. Omezené parkování je možné i na příjezdových cestách. Upozorňujeme na nutnost dodržování PSP (mj.dbát na prjezdnost komunikace, dbát zákazu parkování na mostě nebo na přístupových cestách k okolním usedlostem)!
 3. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty.

Podrobnosti o parkování jsou v parkovacím řádu

Výjezdy

 1. Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolení vjezdu“ (viz.VH BLK 2012)
 2. Zákaz vjezdu pro všechna vozidla platí i na cestu k přistávací ploše.(Tabáškova louka)

Výstup na start

Piloti jsou povinni před výstupem zkontrolovat směr a sílu větru na hlásiči větru a zabránit tak zbytečným výstupům na start v případě nepříznivých podmínek

Piloti a jejich doprovod jsou povinni pro výstup na startovací plochu (eventuálně sestup) používat výhradně tyto přístupové cesty:

 1. Z nádraží Kunčice p. Ondřejníkem po modré turistické značce
 2. Od přistávací plochy vyznačenou lesní cestou na modrou turistickou značku (viz. mapka)

 

Start a přistání

Piloti jsou povinni do prostoru startu vstupovat v postroji s připraveným kluzákem. V případě jižního nebo západního větru může být výlet z průseku provázen turbulencí.

Přistává se jen na Tabáškově louce, tedy pod polní cestou (viz plánek). V případě přistání mimo tuto plochu je nutné jtuto okamžitě opustit a kluzák zabalit na pronajaté ploše.

Školy létání a komerční tandemy

 1. Terény mohou využívat pouze školy a komerční tandemoví piloti, kteří mají zaplacené používání ploch. Informace o výši poplatků naleznete na webu BLK. Aktuální ceník.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku posláním SMS ve formátu „ZAP BLK škola instruktor“ na telefonní číslo 777 080 808 a ukončení výcviku SMS ve formátu „VYP BLK“ na stejné telefonní číslo. Správné oznámení je potvrzeno sms.

Omezení létání

V období od 15.9. – 30.9. je zákaz používání startovací plochy

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112: 1. Jméno a příjmení; 2. Číslo telefonu; 3. Co se stalo; 4. Kdy a kde se to stalo
 2. Horská služba Beskydy: 606 769 010
 3. Inspektoři provozu: Jiří Večerek 608 435 430, Zdeněk Trčka 608 824 334, Kamil Konečný 608 811 699

Tento provozní řád je platný od 1.4.2013

Za výbor BLK vydal Karel Janků, předseda

Vytvořil: Markéta Menšíková
Datum: 30.05.2015

Parkovací plochy Ondřejník - Skalka

 1. Parkování povoleno (viz plánek - označeno modrou barvou), po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce. Stání je povoleno jen na levé straně cesty (modře vyznačeno).
 2. Omezené parkování je možné na parkovišti u hotelu „Krkoška“, avšak pouze po dohodě s majitelem hotelu p.Krkoškou.
 3. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty.
 4. Zakázané parkování (viz plánek - označeno červenou barvou) je de facto na celé příjezdové cestě od OÚ Kp/O k rekreačnímu středisku Horizont.- rozhodnutí PČR ze dne 4.7.2013!

 

Vytvořil: Markéta Menšíková
Datum: 30.05.2015
Tisk aktuální strany