Novinky a pozvánky
Nejnovější fotografie
Partneři - odkazy
Nejnovější články
Kalendárium akcí v obci
V nejbližší době nás čekají tyto akce. Srdečně Vás na ně zveme

Dovolená v ambulanci MUDr. Chovančíka
Ve dnech 17.3.2022 a 18.3.2022 bude v ambulanci PL MUDr. Chovančíka ...

Elektronická verze nového čísla obecních novin

Vlaková výluka 15.-17.3.2022
Vážení cestující, provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje že v termínu...

Beseda o Ukrajině

Úvodní stránka > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018-2022

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 (dle abecedy)

 

David Fojtík (KDU - ČSL) - 1. místostarosta obce (uvolněný)

Miloslav Hrdý (KSČM)

Ing. Karel Jurek (KDU - ČSL)

Milan Kubín (OBEC - VĚC VEŘEJNÁ)

Richard Macura (PRO Zdraví a Sport)

Vít Majerek (PRO Zdraví a Sport)

Tomáš Maralík ("Nezávislí 2010")

Ing. Markéta Menšíková ("Nezávislí 2010") - 2. místostarostka obce (neuvolněná)

Mgr. Marie Pokludová ("Nezávislí 2010")

Ing. Lumír Poledník (KUNČICE - MÍSTO PRO ŽIVOT)

Ing. David Strnadel (Naše Beskydy - SNK)

Ing. Zdeněk Strnadel ("Nezávislí 2010")

Mgr. Michaela Šebelová ("Nezávislí 2010") - starostka obce (neuvolněná)

Petr Vrlík ("Nezávislí 2010")

Eva Žurková (KDU - ČSL)

 

Kontakty na vedení obce

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová

E-mail starosty: starosta@kuncicepo.cz

tel: 556 850 171

mobil: 724 161 964

 

1. Místostarosta: David Fojtík

E-mail 1. místostarosty: mistostarosta@kuncicepo.cz

tel.: 556 843 192

mobil: 736 773 930

 

2. Místostarostka: Ing. Markéta Menšíková

E-mail 2. místostarostky: marketa.mensikova@kuncicepo.cz

mobil: 736 180 388

 

 

Rozdělení kompetencí / zodpovědných oblastí:

Starostka: Mgr. Michaela Šebelová

 • zastupuje obec navenek
 • výkon zákonných povinností dle zákona o obcích (např. rozpočet, vnitřní kontroly, přezkoumání hospodaření, personalistika, informování veřejnosti o činnosti, zabezpečení výkonu přenesené působnosti, zajištění chodu obecního úřadu atd.)
 • svolávání schůzí rady a zastupitelstva obce, příprava materiálů na jednání, zápisy
 • spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Karla Svolinského, p.o.
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem, krizové řízení
 • administrace webových stránek obce, webové aplikace
 • řízení projektů
 • dotační management
 • veřejné zakázky
 • sociální oblast - spolupráce s MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, Domem s pečovatelskou službou (senior TAXI), Charitou Frýdek – Místek a Frenštát pod Radhoštěm
 • smluvní záležitosti
 • koordinace přípravy strategických rozvojových dokumentů a průběžná kontrola jejich plnění
 • další běžná denní agenda
 • MAS Frýdlanstko – Beskydy
 • meziobecní spolupráce
 • participace na místním akčním plánu vzdělávání

 

1. Místostarosta: David Fojtík

 • zastupuje starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci
 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • organizace technických pracovníků obce
 • stanovení plánu údržby obecního majetku a jeho zajištění (revize)
 • zajišťování smluv na energie, telefony
 • technické zajištění Kunčické pouti
 • správa obecních lesů
 • údržba hřbitova a urnového háje
 • řízení zimní údržby a posypu místních komunikací a chodníků
 • veřejné osvětlení
 • problematika komunálního, velkoobjemového, separovaného a dalšího odpadu
 • oblast životního prostředí
 • záležitosti vodovodů a kanalizací
 • řízení projektů výstavby vodovodů a chodníků a jejich projektové přípravy
 • ztracení psi
 • správa IT, zajištění on-line přenosu ZO
 • administrace webových stránek obce
 • nájmy v obecních nemovitostech (byty, prostory sloužící k podnikání atd.)
 • dopravní obslužnost
 • vyvěšování vlajek
 • Varovný a protipovodňový systém

 

2. Místostarostka: Ing. Markéta Menšíková

 • příprava podkladů pro schůze rady a zastupitelstva obce
 • poskytování finančních příspěvků obce (žádosti, smlouvy)
 • záležitosti kultury, společenské akce (setkání seniorů, blahopřání)
 • záležitosti Galerie Karla Svolinského
 • řízení projektů
 • záležitosti cestovního ruchu
Vytvořil: Michaela Šebelová
Datum: 21.01.2022

Jednací řád ZO - účinnost 01.05.2019

Datum přidání: 29.05.2020
Klikněte pro stažení souboru
Tisk aktuální strany